stiftelse af anpartsselskab

 

Stiftelse af Anpartsselskab

Ved stiftelse af anpartsselskab, er der en række forhold, som skal iagttages, og som kan være komplicerede. Det vigtige er, at forholde sig til sine ønsker og behov samt, omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

 

Når man stifter et anpartsselskab, skal kapitalen i anpartsselskabet mindst være 50.000 kroner.

 

Man bør indledende overveje, om anpartsselskabet er det rigtige valg af selskabs form, f.eks. i forhold til et A/S. Det skal i den forbindelse fastslås, at der er en række forskelle mellem et anpartsselskab og et aktieselskab.

 

Når et anpartsselskab stiftes, er kapitalkravet mindre end ved stiftelsen af et aktieselskab (DKK 50.000 ved et ApS kontra 500.000 ved et A/S). Yderligere er der vedtægtsmæssigt - og ledelsesmæssigt – større fleksibilitet ved et anpartsselskab end ved et aktieselskab.

 

I et anpartsselskab er det ens eget valg, om der ønskes en bestyrelse eller ej, mens man i et aktieselskab skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

 

Ved stiftelse af et anpartsselskab, er følgende oplysninger nødvendige:

 

1) Navnet på det nye anpartsselskab.

2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af anpartsselskabet.

3) Selskabets adresse.

4) Selskabets formål.

5) Hvem skal være revisor for anpartsselskabet?

6) Hvem skal være selskabets direktion og bestyrelse (behov for bestyrelse?).

7) Regnskabsår (hvilken regnskabsperiode ønskes?).

8) Kapitalforhold (hvor mange penge vil man skyde ind?).

 

Overvej om du/I selv vil stå for stiftelse af anpartsselskabet – eller om du/I vil have hjælp fra en advokat eller anden rådgiver.

 

På dokumenter.dk kan du finde et paradigme til stiftelse af anpartsselskab. 

Såfremt man har behov for juridisk bistand, kan en advokat findes på http://www.advokatnoeglen.dk/

SelskabsAdvokaterne yder advokatbistand, og kan kontaktes på telf. +45 45 23 00 10.